среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balustrady z plastyku na plot i furtę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych przypadków.

Budowa balustrady PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych przypadków.

Plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy plotki z PCV na plot i furtę ze sztachet zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenie Winylowe na plot i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane plot z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий